ברכת המזון הספרדי – מה חשוב לדעת

"ואכלת ושבעת וברכת" – אנו מצווים מן התורה לברך לאחר האוכל.

קיימים נוסחים שונים לברכת המזון ; נוסח לעדות המזרח, ונוסח לאשכנז.

בברכת המזון טמונות סגולות רבות, והיא אחת ממצוות עשה מן התורה.

למה מברכים ברכת המזון, ומתי?

 

ממה מורכבת ברכת המזון?

ברכת המזון מורכבת מ3 ברכות מדאורייתא (מן התורה). הראשונה היא ברכת הזן, אשר באה להדגיש כי אלוקים זן ומפרנס את כל הבריות. הברכה השנייה היא ברכת על הארץ ועל המזון – שנועדה להזכיר לנו את ארץ ישראל, ולעורר בנו השתוקקות וחיבה אליה. הברכה השלישית היא ברכת בונה ירושלים, בה אנו מזכירים את בית המקדש ומבקשים את בנייתו מחדש. חכמים הוסיפו ברכה רביעית ואחרונה, והיא ברכת הטוב והמטיב, בעקבות מאורעות שעברו עם ישראל.

 

הלכות ברכת המזון

את ברכת המזון יש לברך בסופה של הארוחה, עד 72 דקות מרגע סיומה. אין לדבר באמצע הברכה או להפסיק באמצע. כדי לצאת ידי חובת הברכה, צריך לקרוא את הברכה מילה במילה ולא להסתמך על שמיעה של אדם אחר שמברך. מי שאינו יודע לברך, יכול לצאת ידי חובה משמיעה אך עליו לכוון לצאת ידי חובה ולהקשיב לכל מילה. נשים גם חייבות בברכת המזון, כיוון שזו אינה מצוות עשה שהזמן גרמה – כלומר, מצווה זו אינה תלויה בזמן ולכן נשים אינן פטורות ממנה.

 

נוסח הברכה – הבדלים בין עדות

ייתכן ונתקלתם בנוסחים שונים של ברכת המזון. הסיבה היא שחכמים הם אלו שכתבו את נוסח הברכה, על אף שחובת הברכה עצמה הינה מדאורייתא. הבדלים בנוסח ניתן למצוא גם בתפילות, לא רק בברכת המזון. לעיתים נמצא הבדל גם בתוך העדות עצמן, לדוגמא יהודים מארצות התימן קוראים את ברכת המזון בנוסח בלדי, למרות שהם עולי עדות המזרח. ההבדלים נוצרו כיוון שכל אחד מברך כפי שהוא קיבל במסורת מבית אבותיו ובכל מקום הברכה עברה בצורה קצת אחרת.

 

סגולות ברכת המזון

לברכת המזון סגולות רבות חשובות. הסגולה הגדולה ביותר היא לפרנסה בשפע, למי שקורא את ברכת המזון מילה במילה מתוך הכתוב, תוך כוונה. מלבד סגולה לפרנסה, הקפדה על קריאת ברכת המזון לאחר אכילת לחם הינה גם סגולה להינצל מפגע רע, וסגולה לבנים חכמים. בברכת "הרחמן", המופיעה בסוף ברכת המזון, כדאי להוסיף ולבקש בקשות אישיות.

 

חשיבות ברכת המזון

לברכת המזון סגולות רבות, ביניהן סגולה לפרנסה וסגולה להינצל מפגע רע. חובת הברכה הינה מן התורה, אך נוסח הברכה הנאמרת בכל עדה שונה, מאחר וכל בית אב קיבל את המסורת ואת נוסח הברכה בצורה שונה. ברכת המזון הספרדי לדוגמא, יכולה להופיע בנוסחים שונים, בעדות הספרדיות השונות. עם זאת, תוכן הברכה נשאר זהה בכל הנוסחים, והוא ארבעת הברכות העיקריות: שלושת הראשונות מן התורה, והרביעית מחכמים.

 

סידור

אולי תאהבו גם את: