זכות המעסיק לשנות סדרי עבודה

רבים מן העובדים בעת הצטרפותם למקום עבודה חדש מסתמכים על תנאי ההעסקה הראשוניים שלהם ככאלו שיכתיבו את אופן ההעסקה שלהם. אולם, שוק העבודה הוא שוק דינמי ומשתנה, ועימו גם הצרכים של המעסיק שמובילים לשינויים שונים בתנאי ההעסקה.

ישנם שינויים בתנאים שעולים לכדי "הרעת תנאים" – שינויים שאינם חוקיים לפי דיני העבודה, ושינויים אחרים נחשבים בתור "שינויי סדרי עבודה" – שינויים לגיטימיים במקום העבודה שהם חוקיים לחלוטין לפי דיני העבודה.

קו הגבול יכול להיות דק ומטושטש, על מנת שתוכלו לדעת האם שינוי הוא חוקי או לא חוקי כדאי לשים לב לקווי המתאר שמשורטטים במאמר זה, הם לא יניבו כנראה תשובה חד משמעית, שכן נסיבות המקרה משנות מאוד את התוצאה, אך ניתן לקבל תמונה כללית.

 

מהם שינויי סדרי עבודה?

כחלק מזכויות וחובות מעסיקים, זכותו הלגיטימית של המעסיק לשנות את סדרי העבודה בעקבות שינויים מסוימים שקרו במקום העבודה או בשוק. למשל, העברה של עובד ממחלקה מסוימת למחלקה אחרת, כל עוד לא הורעו תנאיו – היא תקינה לפי עקרון זה.

בדומה, גם הזזה של משמרות עובדים, שינוי מקום המשרדים והחלטות ניהוליות שונות, כמו בחירת תוכנית ניהול או פיזור השעות הנוספות של העובדים, הינם שינויים לגיטימיים. ניתן להבין את העקרון הזה שכן השארה של מקום עבודה 'תקוע' באותה עמדה שהיה בה בעת ההעסקה.

 

מה ניתן לשנות ומה לא?

עם זאת, לא כל שינוי במקום העבודה שנגרם בעקבות הצרכים העסקיים השונים הוא לגיטימי ונחסה תחת זכותו של המעביד לשנות את סדרי העבודה. לפי דיני העבודה שינויים שפוגעים בזכויות היסוד של העובד הם שינויים שדורשים את אישורו ואת הסכמתו של העובד.

 

זכויות יסוד

כלומר, בכלליות ניתן לומר שקו הגבול עובר כאשר נפגע הגרעין היסודי של הזכויות שקיימות לעובד במקום העבודה – כאשר נוצרת פגיעה כזו, על המעסיק להיות כפוף להסכמת העובד לפגיעה הזו, הסכמה שהיא לא לגיטימית ואיננה ניתנת באופן אוטומטי.

 

תום לב וסבירות

הגבולות שתוחמו בפסיקה קשורים ל"סבירות" ול-"תום הלב" של המעסיק. אלו שתי הגדרות עמומות שאומרת שעל המעסיק לשקול את הפגיעה בעובד ביחס להתקדמות העסק, משום שישנה ראייה הדדית של מערכת היחסים של שני הצדדים – על המעסיק לא לפגוע יתר על המידה בעובד, לכן לא ניתן לפגוע בזכויות היסוד שלו, כך למשל שינויים שמובילים להורדת שכר אינם יכולים להיעשות באופן חד צדדי.

 

מה קורה במידה והופרה הזכות של העובדים?

במידה והמעסיק בשם הזכות לשינוי סדרי עבודה יוצר הרעת תנאים, דבר שלצערנו קורה רבות בשוק העבודה המודרני, אם ישנה הפרה חמורה מספיק, ניתן לפנות לערכאות המשפטיות בבקשה לקבלת סעד משפטי מבית המשפט שיכלול פיצויים כספיים. כמובן על הפגיעה להיות משמעותית מספיק על מנת שישתלם לפנות לבית המשפט.

 

ציוד משפטי

אולי תאהבו גם את:

מגשר גירושין
מהם תפקידיה של מגשרת גירושין?

בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה ניכרת במספר הזוגות שבוחרים לפנות למגשרת גירושין מוסמכת. עובדה זו הגיעה לאוזנינו לאחרונה והובילה אותנו לבדוק את התחום מקרוב, כדי

קרא עוד »